Bouwkundig Bureau Peter van der Veen

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bouwkundige inspecties

Bouwkundige inspectie of aankoopkeuring

E-mailadres Afdrukken PDF

Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van een (aan te kopen) woning. Daarbij wordt een raming van de kosten gemaakt van de bouwkundige onderdelen die op korte termijn moeten worden vervangen en/of moeten worden hersteld.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of slecht onderhouden onderdelen door middel van een visuele inspectie.
Deze inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken en tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd.

In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven;

Omschrijving bouwkundig onderdeel per gevel/vertrek.
Waardering staat van onderhoud per bouwkundig onderdeel.
Constatering en opmerkingen m.b.t. de conditie van een onderdeel.
Kostenraming voor herstelkosten en/of vervangingswerkzaamheden welke op korte termijn noodzakelijk zijn omdat functievervulling niet meer gewaarborgd is of de kans op schade bestaat.
Eventuele adviezen voor het laten uitvoeren van nadere onderzoeken zoals;
- onderzoek naar houtborende insecten,
- onderzoek naar houtaantastende schimmels,
- constructief onderzoek,
- onderzoek naar slecht beton,
- onderzoek naar asbest.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen?

 

We hebben 4 gasten online