Bouwkundig Bureau Peter van der Veen

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Werkwijze

Werkwijze bij nieuwbouw en verbouw

Afdrukken PDF

Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw?
Bouwkundig Bureau Peter van der Veen regelt alle bouwkundige zaken voor u. Van schetsontwerp, tekenwerk, vergunning, berekeningen, aanbesteding tot begeleiding en/of toezicht tijdens de bouw.

In een vrijblijvend gesprek worden allereerst uw wensen en de mogelijkheden doorgenomen.
Aan de hand van dit gesprek wordt u een offerte toegestuurd.

Als u akkoord gaat met de offerte wordt een schetsontwerp gemaakt.
Bij een verbouwing wordt hiervoor eerst de bestaande situatie ingemeten.

Het schetsontwerp wordt uitvoerig met u besproken. Eventueel wordt het plan in een vooroverleg met de gemeente en/of welstandscommissie besproken om te achterhalen wat mogelijk/haalbaar is.

Vervolgens wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend met alle benodigde tekeningen, berekeningen (constructieberekeningen, daglicht- en ventilatieberekeningen, EPC-berekeningen) en overige stukken.

Na het doorlopen van de vergunningsprocedure kan er een technische omschrijving (bestek) worden gemaakt. Dit vormt samen met de bestektekeningen een goed contractstuk voor de offerte van de aannemer(s).

Hiermee kunnen we vervolgens een aanbesteding voor u verzorgen. Dit is een procedure waarbij een aantal aannemers wordt gevraagd een offerte in te dienen. Na sluiting van de inschrijvingstermijn selecteert de opdrachtgever de aannemer die de opdracht mag uitvoeren.

Tenslotte kunt u nog kiezen voor:

  • -bouwtoezicht en/of bouwbegeleiding tijdens de bouw van het project.
  • -een opleveringskeuring bij het gereedkomen van het project.

 

Neem vrijblijvend contact op!

Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen?


 

We hebben 8 gasten online