Omgevingsvergunning

maandag 08 november 2010 14:03
Afdrukken

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden.
De verschillende vergunningen die benodigd waren voor o.a. bouwen, wonen, ruimte en milieu zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning.

Dat betekent dat per bouwproject nog maar één vergunning aangevraagd hoeft te worden bij één loket. Er is niet meer zoals voorheen een aparte bouwvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, etc. nodig.
Deze omgevingsvergunning kan digitaal worden ingediend bij de gemeente of bij Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Via de ´vergunningscheck´ op Omgevingsloket online kunt u kijken of er voor uw werkzaamheden een vergunning of melding nodig is.

U kunt bij Bouwkundig Bureau Peter van der Veen terecht voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

 

Neem vrijblijvend contact op!

Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen?